Şiir Paketi-1

Şiir Paketi-1

1.299,00TL

(10)

Previous

Sevgi Çiçekleri

Previous

Teknoloji ve Tasarım Etkinlik Defterim 7.Sınıf

Şiir Paketi-1

     0 yorum  |  Yorum Yap
Marka: Armoni
Ürün Kodu: şiir-paketi-1
Stok Durumu: 10
1.299,00TL
Vergiler Hariç: 1.100,85TL

Adet

Bize Sorun

SATIŞA ÇIKACAK YAYIN (ŞİİR KİTABI) SÖZLEŞMESİ

YAZARIN ADI SOYADI                       : …………………………………………………………………………………….

T.C. KİMLİK NO                                  : …………………………………………………………………………………….

DOĞUM TARİHİ                                 : …………………………………………………………………………………….

 

SÖZLEŞME TARİHİ                            : …………………………………………………………………………………….

ESERİN ADI                                        : …………………………………………………………………………………….

ESERİN YAKLAŞIK SAYFA SAYISI    : …………………………………………………………………………………….

BASKI SAYISI                                     : …………………………………………………………………………………….

 

ESERİN EBADI                                   : …………………………………………………………………………………….

KULLANILACAK KÂĞIT                      : …………………………………………………………………………………….

 

ESERİN TAHMİNİ SATIŞ FİYATI         : …………………………………………………………………………………….

 

TELEFON                                             : …………………………………………………………………………………….

 

MAİL ADRESİ                                       : …………………………………………………………………………………….

 

ADRES                                                 : …………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

1. TARAFLAR

1.A. İş bu sözleşme, ve bu sözleşmede YAZAR olarak belirtilecek olan eserin üreticisi ………………………………………………………….…………… ile Alemdar Mh. Çatalçeşme Sk. No: 50 Cağaloğlu İstanbul adresinde faaliyetini sürdürmekte olan ve bundan sonra YAYINCI olarak anılacak olan Armoni Yayınları arasında yapılmaktadır.

1.B. İşbu sözleşme telif hakkı ve olası diğer gelirleri (film, senaryo vs) YAZAR’a ait olan çalışmanın (ESER’in) esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. ESER ile daha sonra kitap haline getirilecek olan ürün, yayınlanmış ve/veya yayınlanmamış olan dosya kastedilmektedir.

 

2. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

 

2.A. YAYINCI ile YAZAR arasında yapılan bu sözleşme, onaylandığı tarihten itibaren bir (1) yıl süreyle geçerlidir. Sözleşmenin feshedilmesi ya da uzatılması, her iki tarafın yazılı onayına bağlıdır. YAYINCI, YAZAR’dan gelecek talebe göre bu süreden daha önce vazgeçeceğini taahhüt eder. YAZAR iptal işlemini en az on beş (15) gün önceden yazılı olarak bildirmek zorundadır.

 

3. YAYINLAMA HAKKI

 

3.A. İşbu sözleşme ile birlikte YAZAR, yazmış, düzenlemiş ya da çevirisini yapmış olduğu eserin basım, çoğaltım, dağıtım, satış ve tanıtım haklarını (sözleşme süresi boyunca) YAYINCI’ya devretmiş bulunmaktadır.

 

3.B. YAYINCI, yayınladığı ESER’i YAZAR devam etmek istediği sürece basıp satma sözü verir.

 

3.C. YAYINCI, daha önce kitabını çıkardığı yazarın aynı ya da bir başka kitabı olduğunda yeni eseri mevcut liste fiyatı üzerinden % 10 indirimli yayınlamayı taahhüt eder. Aynı yazarın eser sayısı arttığında diğer kitapları için de bu oran geçerlidir.

 

3.D. YAYINCI, kitabı yayınlamadan önce kapak ve iç görselleri PDF olarak YAZAR’a gönderir. YAZAR, bu görselleri inceler ve kapak ya da içerikte değiştirilmesi gereken yerler varsa bunu YAYINCI’ya bildirir. Kendisine gönderilen örnek baskıya uygunsa, bu haliyle basılmasını mail veya telefon mesajı ile (ama muhakkak yazılı bir şekilde) bildirir.

 

4. YAYINLAMA SÜRECİ

 

4.A. YAYINCI, sözleşmenin imzalanması ve YAZAR'ın ESER'iyle ilgili tüm belgeleri kendisine ulaştırmasının ardından (eğer editör çalışması gerekmiyorsa) en geç on beş (15) diğer halde, kırk beş (45) günü geçmemek şartıyla (editör çalışması gereken kitaplar için) ESER'i yayınlamak zorundadır. Mücbir sebepler ve yazardan kaynaklanan gecikmeler bu süreye dâhil edilmez.

‘YAZAR’dan Kaynaklanan Gecikmeler’ ile kastedilen şunlardır:

a) YAZAR kapak tasarımı ile ilgili kararsızlık yaşayabilir ve yeni tasarımlar isteyebilir.

b) Editör çalışmasının ardından onaya sunulan metin, YAZAR’ın iş yoğunluğu vb. sebeplerle onaylanmaz ya da geç onaylanabilir.

c) Baskıya hazır hale gelen ve onayı alınan metin veya kapak, baskı sürecine girecekken son anda YAZAR tarafından yeni değişikliklere tabi tutulmak istenebilir.

d) YAZAR’ın söz verdiği ödemeleri yapmaması halinde YAYINCI çalışmayı durdurma hakkına sahiptir.

Editör çalışmasının çok uzun süreceği öngörülen eserlerde YAZAR ve YAYINCI dilerlerse karşılıklı olarak bu 45 günlük süreyi uzatabilirler. YAYINCI mücbir sebepler ve YAZAR’dan kaynaklanan gecikmeler dışında, keyfi olarak ESER’i bu sürede yayınlamazsa YAZAR altmış (60) günlük sürenin bitiminin ardından noter kanalıyla ihtar yapar ve bu ihtarın ardından geçen otuz gün içinde ESER hâlâ yayınlanmamışsa, YAZAR sözleşmeyi iptal edip tüm ödemelerini eksiksiz biçimde geri alır. YAYINCI 4.A maddesine uymadığı takdirde YAZAR’dan aldığı tüm ücreti iade etmenin yanı sıra toplam bedelin % 25’i kadar bir rakamı da karşılamakla yükümlüdür.

Not: Bu maddenin geçerli olabilmesi için YAZAR’ın noter ile ihtarname çekmesi zorunludur.

 

5. KİTABIN ÖZELLİKLERİ

 

5.A. YAYINCI ESER’i belirtilen ebat ve özelliklerde, kitap şeklinde, kitap kâğıdına basarak,  yayınlayacaktır. Herhangi bir başka kâğıt tercih edilecekse bu YAZAR tarafından YAYINCI’ya bildirilir. YAYINCI, ESER’in baskı tekniğini ve baskı ile ilgili tüm hususları belirleme konusunda yetkilidir. YAZAR’ın özel istekleri varsa dikkate alınır ve sözleşmeye eklenerek (eğer varsa) fiyat farkı uygulanır.

 

5.B. YAYINCI, kitabın iç sayfa ve kapak tasarımlarında YAZAR’ın önerilerine göre hareket edecektir. YAZAR’dan son onay, yazılı olarak, telefon mesajı veya elektronik posta yoluyla alınacaktır. Sadece yazılı onay geçerlidir.

 

6. DAĞITIM VE SATIŞ

 

6.A. YAYINCI kitabın satışını YAZAR’IN belirlediği adetler üzerinden kendi internet satış sitesi olan armonikitap.com vasıtası ile satışa çıkarma garantisi verir.

 

6.B. YAYINCI düzenlenen faturalar üzerinden satış gelirlerini hesaplar. YAZAR satışa çıkacak kitabını satış fiyatı üzerinden % 60 indirim ile YAYINCI’ya verir. Siteden satılacak kitaplarda kampanya, indirim oranı gibi haklar YAYINCI tarafından belirlenir. YAYINCI, YAZAR’a satılan tüm kitapların % 40’ını ödemeyi taahhüt eder. Bu oran sonrası tüm gelir YAZAR’a aittir ve her yıl mart, temmuz ve kasım aylarının on beşinci (15) gününe kadar üç dönemde, YAYINCI tarafından NAKİT olarak ödenir. Satış indirim oranı % 60’tır. YAYINCI Kültür Bakanlığına yapılması muhtemel satışlarda da % 60 sonrası tüm geliri YAZAR’a öder.

 

6.C. YAYINCI katıldığı ya da katılacağı fuarlarda YAZAR’ın kitabını sergilerken belli bir kira bedeli talep edebilir. YAYINCI İstanbul Kitap Fuarı'na, İzmir, Ankara, Trabzon, Malatya, Bursa, Diyarbakır, Antalya, Adana vb. kitap fuarlarına yazarlarından yeterli talep geldiği takdirde katılmayı taahhüt eder. Talebin yeterli olup olmadığını belirleme yetkisi YAYINCI’nın inisiyatifindedir. YAYINCI katılacağı tüm fuarlarda, yine yazarlardan yeterli talep gelmesi durumunda imza günü düzenlemeyi taahhüt eder.

 

7. REKLAM ve TANITIM HİZMETLERİ

 

7.A. YAYINCIyayınladığı kitabın tanıtım ve reklamını sahibi olduğu site üzerinden yapmayı taahhüt eder. Konuyla ilgili yerlere tanıtım maili gönderilir. Eğer ilgili gazete veya dergi ya da sosyal mecralara kitaptan örnek gönderilmesi istenirse, bunun karşılığı olarak basılan kitaplardan belli bir bölümü kargo yoluyla ilgili mecralara gönderilir. Bu gönderi bedeli YAZAR’dan talep edilir. YAYINCI gönderilecek kitapların kimlere ve nerelere gönderildiğini bildirmekle yükümlüdür.


8. TELİF HAKLARI 

 

8.A. Kitabın tüm hakları YAZAR’a aittir. Kitabın film, tiyatro oyunu, dizi yapılması vb. durumlarda YAYINCI devreden çıkar. (yardım ve yol gösterme istenirse ufak bir komisyon karşılığında bu istek yerine getirilir) Telif ücretinin tamamı YAZAR’ın olacak YAYINCI hiçbir hak talep etmeyecektir.


8.B. Satışı gerçekleştirilen kitapların adedine göre YAZAR’a ödeme, her yıl üç dönemde (mart, temmuz ve kasım) bu ayların on beşinci (15) gününe kadar NAKİT olarak yapılacaktır. Satış devam ettiği sürece ödeme yine aynı şekilde NAKİT olarak gerçekleştirilecektir. Ödeme kitapların üst fiyatından % 60’ı düşülerek yapılır. Satış indirim oranı % 60’tır.

 

8.C. Telif Ödeme Zamanı: Yayınevi telif hesaplamalarını mart, temmuz ve kasım aylarında yapar ve en geç bu ayların on beşinci (15) gününe kadar telif ödemesini gerçekleştirir. Dikkat edilmesi gereken husus şudur; kitabın çıkış tarihinin bu dönemlere dâhil olabilmesi için üzerinden en az üç (3) ay geçmiş olmalıdır. Örnek gerekirse ekim ayında kitabı çıkan YAZAR peşi sıra gelen ilk kasım ayında telif alamaz. Nihayetinde henüz üç ay geçmemiş ve satış oranları netleşmemiştir. YAZAR ancak mart ayında telifini alabilir. Aynı şekilde nisan veya mayısta kitabı çıkan YAZAR da temmuz ayında telif alamaz. Ancak kasım ayında alabilir.

 

8.D. YAYINCI mart, temmuz ve kasım dönemlerinde o ayın on beşinci (15) gününe kadar telif ödemesini yapacağını garanti eder. Eğer ödemezse YAZAR, YAYINCI’yı noter yolu ile uyarır. YAYINCI bu uyarıyı aldıktan sonra en geç 30 gün içinde telif ücretini öder. 

 

9. YAZAR’IN SÖZLEŞMEYİ İPTAL ETME HAKKI

 

9.A. YAZAR sözleşmeyi iptal etmek için en az on beş (15) gün öncesinden YAYINCI’ya kararını yazılı olarak bildirmek zorundadır.

 

9.B. Sözleşmenin iptali ile birlikte YAYINCI satış ve tanıtım amaçlı elinde bulundurduğu tüm kitapları kargo ücreti YAZAR’a ait olmak şartıyla iade edecektir. Kitapların % 5 ile % 10 arasındaki bir rakamı dağıtım örneği ve tanıtım amacıyla kullanılmış olabilir. Bu husus her iki tarafın da rızası ile gerçekleştiği için herhangi bir sorun çıkmayacağı beyan olunur.

 

9.C. Sözleşmenin iptal edilmesi durumunda YAYINCI satılan kitapların ücretini telif ödeme zamanında ödeyecek, satılmayanların da iadesini kargo masrafları YAZAR’a ait olmak üzere yapacaktır. YAYINCI herhangi bir ücret iadesinde bulunmayacaktır.

Detaylar
Cilt Amerikan cilt
Ebat 13,5 x 19,5 cm
Baskı tarihi Sözleşmeyi takiben 2-3 hafta içinde
Baskı türü siyah/beyaz iç baskı, renkli kapak baskısı

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!

NEDEN BİZ?

EN DOĞRU BİLGİ
EN EKONOMİK ÇÖZÜMLER

ÇEVRE DOSTU ÜRETİM
DOĞAYA SAYGI

GÜVENLİ ÖDEME
SSL SERTİFİKASI

TELEFON DESTEĞİ
09:00 - 18:30 ARASI

EKONOMİK
YA DA ÜCRETSİZ KARGO

HIZLI VE
ZAMANINDA TESLİM